دوچرخه سواری در پارک چیتگر

پیست دوچرخه سواری چیتگر

به منظور حفظ، نگهداری و ایجاد محیط سالم شهری و در جهت توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در جهت حفظ هرچه بیشتر محیط زیست و همچنین کمک به سلامت و فراهم نمودن اوقات مفرح و خوش برای شهروندان شهرداری منطقه 22 اقدام به راه اندازی مسیرهای دوچرخه سواری در سطح پارک جنگلی چیتگر نموده است که شامل پیست سرعت، پیست استقامت ویژه آقایان و پیست مخصوص بانوان است و با استقبال گسترده روزانه بازدیدکنندگان روبرو است. 

غرفه مرکزی پیست آدرس فاز یک شرقی بعد از میدان سرو خیابان سرو غرفه مرکزی کرایه دوچرخه

پیست دوچرخه سواری سرعت: 1700متر

پیست دوچرخه سواری کوهستان: 

پیست دوچرخه سواری استقامت:5 کیلومتر

پیست دوچرخه سواری بانوان: 1300 متر


شماره تماس پیست دوچرخه سواری چیتگر

44477330