میشه زار پارک چیتگر

میشه زار پارک چیتگر

میشه زار واقع در فاز غربی بوستان از دیگر امکانات این بوستان می‌توان به یک محوطه نگهداری حیات وحش شامل گونه‌های خرگوش، طاووس و قوچ و میش اشاره کرد. با توجه به مطابقت شرايط بوستان جنگلي چيتگر با زيستگاه طبيعي گونه های جانوری لارستان و اوریال که از گونه هاي تهدید شده و کمياب جانوري اصيل ايراني است، سايتي براي نگهداري اين گونه ها در نظر گرفته شده و خوشبختانه سازگاری این گونه ها باشرايط اقليمي کوهپايه اي بوستان چیتگر، موجب افزايش تعداد اين گونه جانوري شده است. وجود چنين زيستگاهي، جاذبه هاي طبيعي و گردشگري بيشتري را در منطقه، ايجاد مي کند وحضور دائمی دامپزشک نيز اطمينان شهروندان را از نظر سالم بودن قوچ و ميشهاي موجود در اين محيط فراهم مي كند.