تاریخچه پارک چیتگر

بوستان جنگلی چیتگر در سال 1342 توسط سازمان جنگل ها و مراتع احداث شده و در حال حاضر تحت مدیریت شهرداری منطقه 22 تهران است.

پیرو سیاست کنترل مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ در سال 1342، سازمان جنگل ها و مراتع کشور احداث و کاشت جنگل کاری های 3 گانه شهر تهران را در دستور کار خود قرار می دهد و در نتیجه در غرب بوستان جنگلی چیتگر، در شمال بوستان جنگلی لویزان و در شرق بوستان جنگلی سرخه حصار برای پروژه های جنگل کاری در نظر گرفته می شود و تا سال 1348 کاشت و توسعه درختان بوستان جنگلی چیتگر به طول می انجامد.

 بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 بوستان چیتگر طی فرآیندی به شرکتی وابسته به بنیاد شهید به نام شرکت شاهد واگذار می گردد و در سال 1367 به دلیل ضعف در نگهداری با صلاحدید مسوولین وقت، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران بوستان جنگلی چیتگر را تحویل و در سال 1368 به شهرداری منطقه 5 تحویل می دهد. پس از آن در سال 1378 پس از شکل گیری شهرداری منطقه 22 پارک چیتگر هم جزو اراضی تحویل این منطقه شهرداری می گردد و از آن زمان تاکنون زیر نظر شهرداری منطقه 22 تهران اداره و نگهداری می شود.