آلبوم تصاویر بوستان جنگلی چیتگر

تصاویر مناظر پارک چیتگر

تصاویر مناظر پارک چیتگر

2886

05 تیر 1397

تصاویر پانوراما از بوستان چیتگر

تصاویر پانوراما از بوستان چیتگر

2935

05 تیر 1397

حضور شهروندان در بوستان جنگلی چیتگر

حضور شهروندان در بوستان جنگلی چیتگر

2263

05 تیر 1397

اسکان اضطراری

اسکان اضطراری

3004

22 خرداد 1397

نمازخانه پارک چیتگر

نمازخانه پارک چیتگر

3409

22 خرداد 1397

غرفه اغذیه و تنقلات

غرفه اغذیه و تنقلات

3261

22 خرداد 1397

زمین والیبال ساحلی

زمین والیبال ساحلی

4202

22 خرداد 1397

پارک بازی کودکان

پارک بازی کودکان

3735

22 خرداد 1397

باغ گل چیتگر

باغ گل چیتگر

3364

22 خرداد 1397

محل احداث پیست فاز غربی

محل احداث پیست فاز غربی

2843

22 خرداد 1397

غرفه کرایه دوچرخه

غرفه کرایه دوچرخه

6529

22 خرداد 1397

سرویس های بهداشتی پارک چیتگر

سرویس های بهداشتی پارک چیتگر

4195

22 خرداد 1397

دفتر فضای سبز فاز غربی

دفتر فضای سبز فاز غربی

3063

22 خرداد 1397

دفتر فضای سبز فاز شرقی

دفتر فضای سبز فاز شرقی

2773

22 خرداد 1397

هلال احمر پارک چیتگر

هلال احمر پارک چیتگر

3233

22 خرداد 1397

درمانگاه پارک چیتگر

درمانگاه پارک چیتگر

3633

22 خرداد 1397

آلبوم تصاویر یگان حفاظت پارک چیتگر

آلبوم تصاویر یگان حفاظت پارک چیتگر

3322

22 خرداد 1397

دفتر بی سیم پارک چیتگر

دفتر بی سیم پارک چیتگر

3259

22 خرداد 1397

آلبوم تصاویر بوستان بانوان ریحانه

آلبوم تصاویر بوستان بانوان ریحانه

14430

27 اردیبهشت 1397

پیست دوچرخه سواری پارک جنگلی چیتگر

پیست دوچرخه سواری پارک جنگلی چیتگر

13059

27 اردیبهشت 1397

باشگاه پینت بال پارک چیذر

باشگاه پینت بال پارک چیذر

4676

27 اردیبهشت 1397

مجموعه اسب سواری پارک چیتگر

مجموعه اسب سواری پارک چیتگر

10530

27 اردیبهشت 1397

میشه زار محوطه نگهداری گوزن کوهی در پارک چیتگر

میشه زار محوطه نگهداری گوزن کوهی در پارک چیتگر

5232

27 اردیبهشت 1397

رستوران تشریفات پارک چیتگر

رستوران تشریفات پارک چیتگر

5436

27 اردیبهشت 1397

رستوران گلستان پارک جنگلی چیتگر

رستوران گلستان پارک جنگلی چیتگر

4646

27 اردیبهشت 1397

کتابخانه پارک چیتگر تهران

کتابخانه پارک چیتگر تهران

4984

27 اردیبهشت 1397

عکس گل های پارک چیتگر

عکس گل های پارک چیتگر

2491

27 اردیبهشت 1397

سالن اجتماعات بوستان پیتگر

سالن اجتماعات بوستان پیتگر

3355

27 اردیبهشت 1397

ایستگاه آتش نشانی پارک چیتگر

ایستگاه آتش نشانی پارک چیتگر

4011

27 اردیبهشت 1397

طراحی بروشورهای آموزشی بوستان ریحانه

طراحی بروشورهای آموزشی بوستان ریحانه

3371

27 اردیبهشت 1397

پمپ بنزین و CNG پارک چیتگر

پمپ بنزین و CNG پارک چیتگر

3489

26 اردیبهشت 1397

جشن یلدا در بوستان بانوان ریحانه

جشن یلدا در بوستان بانوان ریحانه

3436

01 دی 1396

جشن روز کودک در بوستان بانوان ریحانه

جشن روز کودک در بوستان بانوان ریحانه

3465

02 آذر 1396

مراسم روز دانش آموز در بوستان بانوان ریحانه

مراسم روز دانش آموز در بوستان بانوان ریحانه

3005

13 آبان 1396