پمپ بنزین و پمپ گاز پارک چیتگر

پمپ بنزین و پمپ گاز پارک چیتگر

پمپ بنزین: واقع در ضلع شرقی بوستان جنگلی چیتگر بلوار دستواره

پمپ گاز: واقع در ضلع شرقی بوستان جنگلی چیتگر ابتدای بلوار دستواره