رستوران شبهای گلستان پارک چیتگر

رستوران شبهای گلستان پارک چیتگر

با توجه به مراجعه مکرر شهروندان و ضرورت تامین و گسترش امکانات و خدمات رفاهی، در حال حاضر 4 رستوران در بوستان چیتگر راه اندازی شده است


ضلع شرقی بوستان جنگلی چیتگر میدان بهار مقابل سالن اجتماعات
44713006