رستوران تشریفات پارک چیتگر

رستوران تشریفات پارک چیتگر

با توجه به مراجعه مکرر شهروندان و ضرورت تامین و گسترش امکانات و خدمات رفاهی، در حال حاضر 4 رستوران در بوستان چیتگر راه اندازی شده است


ضلع غربی بوستان جنگلی چیتگر جنب میشه زار
44906011-14