ورودی های پارک چیتگر

پارک جنگلی چیتگر در غرب تهران و در مسیر آزادراه کرج واقع شده است و از مسیرها و ورودی های زیر در دسترس است:  

مسیر رفتن به پارک چیتگر

o ورودی شماره یک: بلوار کوهک (ایستگاه مترو چیتگر)

o ورودی شماره دو: خروجی آزادراه تهران کرج، جنب مدیریت پارک

o ورودی شماره سه و چهار: بلوار دستواره، بعد از پمپ گاز

o ورودی شماره پنج: آزاد شهر (فاز غربی)

o ورودی ایستگاه مترو ایران خودرو: فاز غربی

مسیر رفتن به پارک چیتگر با مترو

o ورودی شماره یک: بلوار کوهک (ایستگاه مترو چیتگر)

o ورودی ایستگاه مترو ایران خودرو: فاز غربی