تحلیلی بر گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی بوستان جنگلی چیتگر تهران

31 اردیبهشت 1397 | 16:10
محمدرضا جدی ثانی1،پویا پسندیده 2، محمد ریاحی فر3 ،پرشا کیانی4 1-کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ، مدیر بوستان جنگلی چیتگر شهر تهران z23084@yahoo.com 2-کارشناس ارشد آمایش سرزمین شهر تهران z23084@yahoo.com 3-کارشناسی مدیریت بحران (امداد در سوانح طبیع... ادامه

تحلیلی بر جایگاه بوستان جنگلی چیتگر در نظام شهری تهران

31 اردیبهشت 1397 | 16:06
شهر تهران با وجود دارا بودن امکانات ، خدمات و تجهیزات متنوع هنوز از کمبودهای بسیاری (کمی و کیفی ) رنج میبرد. از نظر فضای سبز شهری این کمبودها چشمگیرتر میباشد. منطقه 22 شهرداری تهران واقع در شمال غربی شهر تهران، با 5881 هکتار وسعت (طبق پهنه بندی مصوب ... ادامه

برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

31 اردیبهشت 1397 | 15:59
محمدرضا جدی ثانی * ، محمد ریاحی فر، پویا پسندیده 3، پرشا کیانی مجد 4 1-کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ، مدیر بوستان جنگلی چیتگر 2- کارشناس مدیریت بحران (امداد در سوانح طبیعی ) 3- کارشناس ارشد آمایش سرزمین 4-کارشناس ارشد کشاورزی چکیده ... ادامه

پایان نامه پارک چیتگر

24 اردیبهشت 1397 | 16:07
خلاصه پایان نامه پارک چیتگر مقدمه فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاه... ادامه