(آرشیو ماه اردیبهشت 1397)

پایان نامه پارک چیتگر

24 اردیبهشت 1397 | 16:07
خلاصه پایان نامه پارک چیتگر مقدمه فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاه... ادامه